Общи условия, права, GDPR регламент и 14 дни право на връщане.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД, ЕИК: 206828018, гр. София (1712) Ж.К. Младост 3 предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.boostbydrumev.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „ПОРЪЧВАНЕ”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия и условия за защита на личните данни!

Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.boostbydrumev.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

Продуктите, които се намират на интернет страницата www.boostbydrumev.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018). Като при наличие на правописни грешки, грешки в цените и описанието на продуктите, „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) си запазва правото да ги променя без уведомяване на клиента. Всяка една поръчка, се потвърждава чрез електронна поща от наш представител към клиента, като при наличие на грешна цена или грешна информация поради техническа грешка, клиента се информира и е с правото си да се откаже от поръчката/покупката.

След кликване на бутона “ПОРЪЧВАНЕ” потребителите се съгласяват да закупят стоките. Това действие има правно обвързваща сила и се счита за сключване на настоящият договор.

Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български лева с ДДС.

Потребителите трябва да спазват правилата и условията на сайта и да не злоупотребяват с него. Трябва да се постъпва с уважение към другите потребители.

Всички авторски права, търговски марки и други форми на интелектуална собственост, свързани със съдържанието на сайта, са запазени. Забранява се нелегалното копиране, разпространение или използване на материали без предварително писмено съгласие.

Уебсайтът не носи отговорност за нанесени вреди или загуби, възникнали в резултат на използването на предоставената информация или програми. Потребителят/Клиент носи пълната отговорност за избора и използването на съдържанието и програмите.

Използването на предоставената информация от продуктите в сайта www.boostbydrumev.com се извършва на собствена отговорност. Потребителят/Клиент е длъжен да се консултира с лекар преди да започне нов режим или програма за фитнес.

Потребителите трябва да спазват правилата за коментари, форуми или други форми на комуникация на сайта. Забранява се публикуването на обидни, непристойни или незаконни материали.

Сайтът си запазва правото да прекрати достъпа на потребителите в случай на нарушаване на правилата или при необходимост.

ПОРЪЧКА

www.boostbydrumev.com е онлайн магазин, който приема поръчки през уеб сайта след регистрация на профил или като гост. В случай, че не получим отказ или желание за промяна в параметрите на поръчката, тя ще бъде изпратена към Клиента посредством куриер.

Поръчката се осъществява посредством пазарска Количка, като в нея добавяте желаните от Вас продукти след натискане на бутона “ДОБАВЯНЕ В КОЛИЧКАТА”. Всеки един добавен продукт може да бъде премахван от Количката, както и да бъде променяно количеството му, преди да пристъпите към детайлите за потвърждение. По всяко време можете да се върнете към онлайн магазина за да добавите още продукти. Когато сте убедени, че продуктите в кошницата са желаните от Вас, пристъпвате към потвърждение и финализиране на поръчката посредством бутона “ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА”. При нужда от помощ и възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас info@boostbydrumev.com

Плащането се извършва с кредитна/дебитна карта Visa, Mastercard или American Express. Всички държатели на кредитни/дебитни карта са обект на проверки за потвърждение и предварително одобрение от издателя на картата. Ако не използвате вашата собствена кредитна/дебитна карта, за да заплатите продукта/поръчката, Вие следва да поискате разрешение от картодържателя, преди да въведете данните за плащането. С кликване върху „ПОРЪЧВАНЕ“, вие потвърждавате, че сте получили изричното позволение на държателя на кредитната / дебитната карта. След потвърждението, при получаване на програмата или услугата / поръчката от „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД, плащането ще бъде дебитирано от Вашия акаунт. Ако издателя на Вашата карта откаже да позволи плащането към „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД, ние няма да можем да обработим поръчката Ви и ще видите съобщение, информиращо Ви, че транзакцията не може да бъде изпълнена. „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД, заедно със своите партньори, полага всички разумни грижи, за да гарантира, че системата за плащане е защитена. Всички сделки с банкови карти, направени през Уебсайта се обработват с помощта на сигурен портал за онлайн плащания (Secure Socket Layer (SSL) който криптира данните за картата Ви в защитена хостинг среда. Ние не пазим данните за вашите кредитни/дебитни карти на сървъри на „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД.

ПРЕДЛАГАНИ СТОКИ И УСЛУГИ

Продуктите и услугите, предлагани в уебсайта www.boostbydrumev.com. са дигитални услуги (виртуални продукти) като изготвяне на персонални хранителни и тренировъчни режими, които се доставят до клиентите по електронен път чрез имейл. Дигиталните продукти (хранителен и/или тренировъчен режим) се изготвят до 5 работни дни след успешното попълване и изпращане на въпросник, който се изпраща на имейл адреса на клиента след плащане на услугата.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и преди/след регистрация да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.boostbydrumev.com.

Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.boostbydrumev.com.

Всеки потребител, независимо дали е клиент се задължава при ползване на услугите:

 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) стоки/услуги
 • да уведомява незабавно „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги
 • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер
 • да не извършва злоумишлени действия
 • да обезщети „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.boostbydrumev.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката.
 • Да се откаже по всяко време, „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018), да съхранява неговите лични данни, които са необходими за обработване/изпълнение на поръчките.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018)

„ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

„ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени в базата си от данни.

„ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018), не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите/стоките, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.boostbydrumev.com.

„ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока.

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018). Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

„ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

Информацията по предходния член може да бъде използвана от „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018), освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: info@boostbydrumev.com. „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

„ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018).

„ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други, като клиента (потребителя) има право да не одобри използването им и да се откаже по всяко време от тях, като ги премахне.

„ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави и “GDPR – регламент за защита на личните данни”.

„ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби , Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

 1. Събираме само информацията, която Вие ни предоставите: Име, Фамилия, Държава, Град/Село, Пол, Имейл или Телефон, за да извършваме нашата дейност. Вашите лични данни стават част от нашата база с данни чрез:
 • Данни от изложения
 • Данни от визитки
 • Данни от посещения
 • Данни от препоръки
 • При регистрация за бизнес партньорство
 • При сключване на договор
 • При регистрация за получаване на информационни/промоционални бюлетини
 • При регистрация за получаване на безплатен продукт
 • При регистрация на гаранции
 • При регистрация в електронни магазини
 • При закупуване на стока
 • При предявяване на рекламации
 • Публично достъпна информация
 • Други законни средства


ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни са:

Предоставяне на услуги на „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) във Ваша полза.

Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

 • обработване на поръчки, включващо приемане, потвърждаване, експедиране и фактуриране на същите
 • разрешаване на проблеми, свързани с откази на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги
 • връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби
 • възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби
 • подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018)

ОНЛАЙН Контактна форма Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

Усъвършенстване на нашите услуги – Ние искаме винаги да ви предложим най-доброто преживяване при онлайн пазаруването. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на потребител, да ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след завършването на поръчка, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания. Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.

Маркетинг – Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздел „КОЛИЧКА“, или ако сте проявили интерес към закупуването им, и други бизнес комуникации като пазарни изследвания и анкети за потребителското мнение, и можем да представяме персонализирани препоръки в уебсайта. За да ви предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти / закупени продукти), за да създадем профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен. В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:

 • се свържете с нас на дадената електронна поща: info@boostbydrumev.com. В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. При това, Вие можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането ви.

Защита на нашите законни интереси – Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

 • мерки за защита на уебсайта и потребителите на уебсайта на „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) срещу кибератаки;
 • мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
 • мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи. Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

Личните Ви данни ще бъдат съхранени, докато имате акаунт в www.boostbydrumev.com. Вие винаги може да сами да изтриете акаунта си или да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

„ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) не обработва лични данни за лица под 18 години, без изричното съгласие на техните родители или законни представители.

УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ

„ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) използва различни видове бисквитки, за да предостави достъп до основни услуги на потребителите, да подобри функционалността на своя уебсайт, и да достави онлайн реклами съобразени с персоналните интереси. Бисквитките които „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) използва в домейна www.boostbydrumev.com основно служат за:

 • Възможност за създаване и разпознаване на потребителския акаунт
 • Улесняване на потребителите в навигацията на уебсайта и онлайн пазаруването
 • Запомняне на продуктите в потребителската кошница
 • Предоставяне на реклама, която да бъде подходяща и интересна за потребителите
 • Запомняне на разгледаните от потребителите продукти и по-лесното връщане към тях

Какво представляват бисквитките?:

 • Бисквитките са малки файлове, които се съхраняват на Вашето интернет устройство (компютър, таблет или телефон).

Бисквитките не съхраняват:

 • Вашите лични данни, те не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в устройството Ви.

Видове бисквитки използвани на нашия уебсайт:

 • Строго необходими бисквитки. Тези бисквитки са от съществено значение за нашия уебсайт. Те Ви дават възможност да навигирате в уебсайта и да използвате неговите функции. Без тези бисквитки не можем да Ви предоставим услугите, които позволяват на този уебсайт да функционира.
 • Бисквитки за производителност. Тези бисквитки събират информация за начина по който посетителите използват уебсайта. Те предоставят информация за посетените страници, времето прекарано на уебсайта и помагат за идентифициране на проблемите, които нашите потребители могат да изпитват. Това ни позволява да подобрим структурата и съдържанието на нашите онлайн страници.
 • Бисквитки за функционалност. Този вид бисквитки служат за подобряване на Вашите посещения на уебсайта. Тези бисквитки ни позволяват да запомним Вашето потребителско име и Вашите езикови предпочитания за следващия път, когато отново посетите нашия уебсайт. Запомнянето на Вашите предпочитания ни дава възможност да Ви предоставяме услуги с по-богати и по-персонализирани характеристики.
 • Бисквитки за реклама. Този вид бисквитки правят възможно персонализирането на рекламните послания, съобразени с Вашите интереси и активност в мрежата. Тези бисквитки помагат при определяне ефективността на промоционалните и рекламни кампании.

Ограничаване и изтриване на бисквитките – Опциите на всеки браузър дават възможност за променяне на настройките за бисквитките. Ако ограничите или изтриете бисквитките, това може да доведе до известни затруднения при навигацията на уебсайта и някои функционалности могат да станат недостъпни за Вас.
Повечето браузъри са настроени по подразбиране да приемат “бисквитки”, но можете да промените Вашите настройки за блокиране на някои или всички бисквитки.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

„ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) не отговаря за защитата на личните Ви данни в социални мрежи като Facebook, Google+, YouTube, Twitter и други такива. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

ВАШИТЕ ПРАВА

Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

 • да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните Ви данни
 • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни
 • право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.

КОНТАКТИ ЗА ВЪПРОСИ

В случай, че искате да упражните правата си или имате въпроси относно начина, по който обработваме личните Ви данни или свързани въпроси моля свържете се с нас чрез следният начин:

 • Пишете на: info@boostbydrumev.com

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, ще бъдете уведомени по подходящ начин.

ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018), което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Под “Потребител/Клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.boostbydrumev.com на своя компютър, телефон, таблет или друго електронно устройство.

Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

Интернет магазина www.boostbydrumev.com е собственост на „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018).

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на www.boostbydrumev.com, съобразно българското законодателство.

ПРАВО НА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Потребителят/клиентът има право в 14-дневен срок да се откаже от продукта, който е поръчал без допълнителни въпроси за причината за връщане.

Връщането на стока и платената сума стават по начина, по който са платени. При плащане с банкова карта сумата се връща по банковата карта, с която е платено чрез възтановяваща операция.

ПРАВО НА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА УСЛУГА (ХРАНИТЕЛЕН И ТРЕНИРОВЪЧЕН РЕЖИМ)

При изготвянето на хранителен и тренировъчен режим клиентът има право да откаже услугата преди изпращането на изготвения режим на клиента. За целта клиентът трябва да се свърже с „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) по един от изброените начини за връзка в уебсайта www.boostbydrumev.com (e-mail или като използва контактната форма в сайтът www.boostbydrumev.com) като сумата за платената услуга ще бъде възстановена по начина, по който е платена. При плащане с банкова карта сумата ще бъде върната чрез възстановяваща операция по картата, с която е извършено плащането.

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ (ХРАНИТЕЛЕН И ТРЕНИРОВЪЧЕН РЕЖИМ)

При поръчка на хранителен и тренировъчен режим клиентът ще получи на предоставения email въпросник, който да попълни. След като бъде попълнен въпросникът в срок до 120 часа клиентът ще получи на посочения email изготвения тренировъчен режим. В случай, че „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) не получи попълнен въпросник клиентът ще бъде уведомен за това.
Ако клиентът не получи готовия хранителен и тренировъчен режим или въпросника за неговото изготвяне следва да се свърже с „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) чрез посочените данни за контакт в сайта.
„ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018) ще се свърже по телефона с клиентът преди изготвянето на хранителния режим и след като той е изпратен, за да уведоми клиентът за изпращането на услугата по електронен път. В случай, че email-ът не е доставен следва да се уточни алтернативен начин за изпращане на хранителния и/или тренировъчен режим.

СЪДЪРЖАНИЕ

Собственост на съдържанието

В отношенията между Вас и www.boostbydrumev.com, ние притежаваме Съдържанието на www.boostbydrumev.com, включително, но не само визуален интерфейс, интерактивни функции, графики, дизайн, компилации, например (но без да се ограничава до) нашата база данни със съдържанието на Уебсайта, компютърен код, продукти, софтуер, средно аритметични оценки на потребителското мнение и всички други елементи и компоненти от Уебсайта, с изключение на Съдържанието на трети страни. Също така притежаваме авторските права, търговски марки, търговски наименования и други права на интелектуалната собственост („Права на ИС“), свързани със Съдържанието на www.boostbydrumev.com и Уебсайта. Това означава, че не може да променяте, възпроизвеждате, разпространявате, създавате производни работи или адаптации, показвате публично или да използвате по какъвто и да е начин Съдържанието на www.boostbydrumev.com, изцяло или частично, освен ако не е изрично разрешено от нас.

Премахване на Съдържание

Запазваме правото си, по всяко време и без известие, да премахнем, блокираме или забраним, по наша преценка, съдържание, което, по една или друга причина считаме за нежелателно, за опасно спрямо Услугите или нашите Потребители или в нарушение на тези Условия.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Без да се ограничава общия характер на тези Условия, при използване на Услугите, Вие изрично се съгласявате да не извършвате дейности, които, по наше усмотрение:

 • Нарушават права на трети страни, включително авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна, морално право, поверителност, право на публичност, или всяка друга интелектуална собственост или право на собственост;
 • Нарушават тези Условия;
 • Нарушават което и да е приложимо право;
 • Заплашват, вредят, тормозят други или насърчават дискриминация;
 • Насърчават нечии бизнес или друго търговско предприятие или събитие, или използване, по друг начин, на Уебсайта за търговски цели;
 • Участват в спам на ключови думи или по друг начин се опитват да манипулират резултатите от търсенето на или в Уебсайта;
 • Изискват личната информация на малолетни и непълнолетни лица или представят или предават порнография.

Освен това Потребителят се съгласява да не:

 • Модифицира, адаптира, присвоява, възпроизвежда, разпространява, превежда, създава производни, показва публично, продава, разменя или по какъвто и да е начин възползва от Уебсайта или съдържанието му, освен ако това не е изрично позволено от www.boostbydrumev.com;
 • Използва каквито и да било роботи, паяци, приложения за търсене в или извличане на Уебсайта;
 • Премахва или променя всякакви известия за Права на ИС, които могат да бъдат видени в части от Уебсайта или всякакви материали, принтирани или изкопирани от Уебсайта;
 • Записва, обработва или извлича данни за други Потребители;
 • Опитва да получи непозволен достъп до Уебсайта, компютърните системи или мрежи, свързани с Уебсайта, чрез хакване, извличане на пароли или други методи;
 • Използва Уебсайта или всякакво Съдържание за да предава компютърни вируси, червеи, троянски коне и други подобни, които биха могли да бъдат от разрушително естество. (заедно наричани „Вируси“).

Когато определено действие не е изрично упоменато в настоящата клауза, но явно нарушава правилата на Чл. 7, то тя следва да се тълкува разширително в полза на www.boostbydrumev.com, като това действие следва да се счита за включено в настоящата клауза.

МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

 1. Направените поръчки могат да бъдат платени чрез:
  – банков превод
  – банкова карта през системата на Stripe.


ВАЖНО! – „ДРУМЕВ БГ“ ЕООД (ЕИК: 206828018), си запазва правото при грешна цена в сайта, да уведоми клиента преди потвърждаване на поръчката, и клиента е с правото да се откаже от договора, без последствия и за двете страни по договора

Продукти с цена 0 лв. не могат да бъдат закупени, ако видите такива, моля свържете се с нас!

За разрешаване на спорове относно Общите условия на сайта, може да се обръщате към КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ , като трета страна!